leiderschap1 leiderschap2 leiderschap3

Publicaties Dr. Pim Paffen

Boeken

(2011) Paffen, P. De midlife: wakker worden in je eigen leven, THEMA uitgeverij. ISBN 978 90 5871 5401 (110 p.)

(2007) Paffen, P. Loopbaanmanagement; leiddraad voor individu en organisatie. Kluwer Bedrijfswetenschappen ISBN 9789013034141

(2002) Paffen, P. Management development; de praktijk ter discussie. Serie HR Management. Kluwer Bedrijfswetenschappen. ISBN 90 14 09581 3 (200 p.)

(1998) Paffen, P. Careers of engineers in general management. Proefschrift Universiteit Enschede, Faculteit Technische Bedrijfskunde. ISBN 90 365 1278 3 (420 p.)

(1996) Paffen, P. Stresspreventie. Kluwer Bedrijfswetenschappen.ISBN 90 267 2545 0. (125 p.)

(1991) Paffen, P. Loopbaanmanagement. Kluwer Bedrijfswetenschappen. ISBW: 90 267 1563 3. (196 p.)

Publicaties op eigen naam

(2015) Paffen, P., Identificatie, selectie en ontwikkeling van topmanagementpotentieel. In: In: B. Overduin & J. Hoogendoorn (Eds.)., Strategisch Talentmanagement; over talent, talentontwikkeling en het strategisch inzetten van talent. Vakmedianet.

(2012) P.G.W. Jansen, P. Paffen, M. Thunnissen & J.G.L. Thijssen Human Resource Development in Veranderend Perspectief: Loopbaanmanagement, Talentmanagement en Management Development in Beweging

(2011) Paffen, P. Mensen in de midlife; natuurlijke overgang zet aan tot heroriëntatie. Tijdschrift voor coaching, maart, nr. 1. (klik hier) (www.tvc.nl).

(2010) Paffen, P. Wat is typerend voor transformationele leiders? Holland Management Review nr. 139, sept-okt (klik hier).

(2010) Paffen, P. Loopbaanmanagement en Management Development. In: F. Kluytmans (Ed), Leerboek HRM, Noordhoff Uitgevers, eerste druk.

(2010) Bonekamp, F., Ensinks, G., Stegen, H. & Paffen, P. Talentontwikkeling en Professionalisering (TOP) bij DSM in Nederland; samen leren en werken aan strategische doelen. Handboek Effectief opleiden, 53/272, nr. 18-7-1, sept (klik hier).

(2009) Paffen, P. Zelfkennis ontwikkelen nodig om te kunnen leidinggeven. Tijdschrift voor Management Development. Winter (klik hier).

(2009) Paffen, P. & Timmermans, H. , Organizational restructuring and career plateauing. HAN Business publications Nr. 1, p.31-40, june (klik hier).

(2008) Paffen, P. Stress management. Personeelzaken, een uitgave van Times Business Magazines, okt. http://www.timesbusinessmagazines.com /magazine_personeelszaken_juni2009.html

(2007) Paffen, P. Leiderschap aan duurzaam ondernemen. http://www.tsm.nl/Dbimages/Publicaties/070730_Leiderschap

(2007) Bolding, M. & Paffen, P. Strategische inzet van het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) HRM Issue paper. Kluwer Alphen aan den Rijn..

(2007) Paffen, P, Waarom een ingenieur voor (top)management en waarom liever niet; sterkten en zwakten van ingenieurs voor algemeen management. http://www.tsm.nl/Dbimages/Publicaties/070112_paffen

(2005) Paffen, P. (red). Managen in mensenwerk; 12 MBAers van TSM over hun persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsgroei.. Uitgave van TSM Business School, Universiteit Twente.

(2004) Paffen, P. & B. Nieuwenhuis (2004) Kanrijk eigen baas in de Achterhoek. In: Opleiding en Ontwikkeling, Dec,

(2004) Paffen, P. Engineers in Management; What an MBA can add. Artikel in kader van MBA pagina in Volksrant, NRC en Trouw. Zaterdag, nov.

(2004) Paffen, P. The psychology of the entrepreneur. In: v.d. Seyde,P. & A.J. Groen (eds)., Entrepreneurship and Innovation; essays in honour of Wim During. Nikos, University of Twente, p.189-207. ISBN 9036520541

(2004) Paffen, P, De toegevoegde waarde van een MBA voor de loopbaanontwikkeling, In: Millian HRM Handboek Masteropleidingen, p.82 – 83.

(2004) Paffen, P. Spanningsvelden en worstelingen in Management Development. Tijdschrift voor HRM. Lente, nr.1., p.29-41

(2004) Paffen, P. Spanningsvelden en worstelingen in Management Development. Handboek Effectief Opleiden, Afl. 11.8-5, Juli 2004.

(2003) Paffen, P. Instrumenten van Management Development. Personeelsmanagement, Methoden , technieken en analyses, afl. II.1.1.5.-5, p 1-14. Kluwer.

(2003) Paffen, P. Fulltime MBA alumni all over the world. In: Master your Management Career. TSM Business school

(2002) Paffen, P. Crisis? What crisis? De kunst van het navigeren door de Midlife. HRM Magazine, 2e jaargang, november, nr.11, p.18-21 (klik hier).

(2002) Paffen, P. Goede managers kenmerkt coachend leiderschap. Bedrijfskundig Vakblad, veertiende jaargang, nr. 3, p.27-32 (klik hier).

(2002) Paffen, P. Personal Development als belangrijk onderdeel van MD voor ingenieurs bij TSM Business School. In Paffen, P (red)., Management Development, de praktijk ter discussie. HR Management. Kluwer Bedrijfswetenschappen.

(2002) Paffen, P. & Damen, B. Het perspectief van de high potential op Management Development. In : Paffen, P. (red)., Management Development, de praktijk ter discussie. HR Management. Kluwer Bedrijfswetenschappen.

(2002) Paffen, P. Career ambitions of the International Fulltime MBA students.CV Book Fulltime MBA, TSM Business School.

(2001) Paffen, P. Cultuurverandering en HRD bij de ANWB. HRD Magazine, Kluwer.

(2001) Paffen, P. Coachend leiderschap (2); instrumenten en technieken. In: Methoden, Technieken en Analyses voor personeelsmanagement, afl. 59, p.801-827. Samson, Alphen ad Rijn.

(2001) Paffen, P. Developing future general managers; een onderzoek onder 10 participanten van Ormit. Intern rapport Ormit.

(2000) Paffen, P. Coachend leiderschap (1); achtergrond en uitgangspunten. In: Methoden, Technieken en Analyses voor personeelsmanagement, afl. 58 p.101-118. Samson, Aphen ad Rijn.

(1999) Paffen P. & P. van Bommel. Loopbaan- en ontwikkelingsbeleid. Handboek voor Ondernemingsraden, Strategie en Beleid katern, November, p.1- 48, Samson.

(1999) Paffen M.J.A. Loopbaanmanagement. HRM Issue paper nummer 20, november, p1-27, Samson.

(1999) Paffen, M.J.A. Ontwikkeling van algemeen ingenieurs richting algemeen management. Methoden , technieken en analyses, afl. 53, p301-319.

(1999) Paffen, P. Vijftien tips om de top te bereiken. Leidinggeven en organiseren, april.

(1998) Paffen, P. Organizationeel loopbaanmanagement. In: Handboek loopbaanmanage¬ment, afl.D. II.3.8. P.1-30.

(1998) Travia, E. & Paffen, P. (1988) Best of both worlds. Guardian Weekly, march 8. p.5

(1997) Paffen, P. Individuele loopbaanplanning. In: Handboek loopbaanmanagement, afl. D, II.3.5, p 1-23.

(1997) Paffen, P. Loopbaanmanagement. In F. Kluytmans (Ed.). Leerboek Personeelsmanagement ( hoofdstuk 18). Kluwer Bedrijfsinformatie, p.361-394.

(1997) Paffen, P. Oorzaken van stress buiten het werk. In: M. Schabracq (Ed.). Geen stress: mogen en moeten, willen en kunnen. Kluwer Bedrijfsinformatie, Deventer. P.89-92.

(1997) Paffen, P. Loopbaanmanagement. In: Personeelsmanagement; personeelsmanagement als organisatorisch vraagstuk. Cursusmateriaal Open Universiteit, deel 2a, hoofdstuk 16, p. 183-217.

(1996) Paffen, M.J.A. Loopbaan van ingenieurs in het algemeen management. Bedrijfskundig vakblad voor industriële dienstverlening, 96 nr.8, pp 24-33).

(1996) Paffen, M.J.A. Loopbaanmanagement. In: F. Vloeberghs (Ed), Leerboek Personeelsmanagement in de praktijk (Schriftelijke praktijkcursus). Euroforum.

(1996) Paffen, M.J.A. De aanpak van stress. In: Methoden, technieken en analyses. Afl. 40, p.100-120.

(1995) Paffen,P. & van Berkel, W. Instrumenten voor self-assessment. Gids voor personeelsmanagement, nr.1, jan. pp36-41.

(1995) Paffen, P. Career Aspects of Engineers in General Management Positions in the Netherlands. Paper presented at the International Conference on Entrepreneurship and R&D. Administrative Staff College of India, Hyderabad, 4 to 7 jan.

(1995) Paffen, P. Loopbaanmanagement. In: Personeelsbeleid, Open Universiteit, pp. 35.

(1995) Paffen, P. Loopbaanmanagement. In: Integraal Personeelsmanagement bij de overheid, maart, pp.1-31

(1995) Paffen, P. Mobiliteits- en loopbaanbeleid. Boekbespreking in Opleiding en Ontwikkeling, Tijdschrift voor Human Resource Development. 8e jaargang, no.7/8, juli/aug.

(1994) Paffen, P. Van professional naar manager. HRM-paper 94-02, Universiteit Twente, Enschede, 37 pag.

(1994) Paffen, P. De manager als coach. Gids voor personeelsmanagement, no.2, pp 14.17.

(1994) Paffen, P. Coaching voor managers. Handboek effectief opleiden. Delwel uitgeverij/NVP.

(1994) Paffen, P. & van Berkel, W.J.M. Instrumenten voor zelf-assessment. Handboek Methoden, Technieken en Analyses. Afl. 34, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer, pp 201-220.

(1994) Paffen, P. Selectie van personeel. Integraal Personeelsmanagement. pp 1-34.

(1993) Paffen, P. De ingenieur als manager. De Ingenieurskrant, jaargang 5, nummer 25, november 1993, p11.

(1993) Paffen.P & Geersing.J. Arbeidsmarktcommunicatie HBO/WO. Mandate Arbeids¬ marktcommunicatie, Deventer. Extern rapport.

(1993) Paffen, P. Loopbaanmanagement. Hoofdstuk 9 van 'Personeelsmanage¬ment van A totZ, Euroforum, 50 pp.

(1993) Paffen, P. en van Berkel, W. Loopbaanontwikkeling via netwerken; adviezen voor het leggen en onderhouden van contacten. Gids voor personeelsmanagement, ISSN: 0774-1979, pp 32-35

(1993) Paffen, P. & Gieskes, J.F.B. Onderzoek arbeidsbeleving. Eindrapportage Groene Land (vertrouwelijk). Universiteit Twente, Enschede, 01/04/1193.

(1992) Paffen, P. & Geersing, J. Arbeidsmarktorientatie MBO/LBO-ers. Mandate arbeidsmarktcommunicatie. Deventer, extern rapport, 40 pp.

(1992) Berkel, W. & Paffen, P. Instrumenten voor zelfanalyse; een overzicht. Gids voor personeelsmanagement, december (3), No. 12, pp 22-25 (klik hier).

(1991) Paffen, P. Het opzetten van een loopbaanbeleid. Checklisten Personeelsmanagement, afl. 2, no: 3.E.8.1. 6pp.

(1991) Paffen, P. Het survey als HRM-instrument. In: Human Resources management. Afl. 15 pp 101-115.

(1989) Geersing, J en Paffen, P. Arbeids- en Organisatiepsychologische grondslagen van sociaal management. (Interne reader voor gelijknamig vak voor 2e jaars bedrijfskundigen).

(1988) Paffen, P. Personeelspsychologie. (Interne reader voor het vak Methoden en Technieken van personeelsmanagement. Reader voor keuzevak gevorderde studenten TBK,

(1986) Paffen, M.J.A. Verzuimbegeleiding; aandachtspunten voor het voeren van begeleidingsgesprekken met medewerkers. Interne nota Personeel en Organisatie T.N. (1986) Paffen, M.J.A. & Oosterhoff,A.. Arbeidsbeleving en ziekteverzuim; aanbevelingen en plan van aanpak. Intern onderzoeks- en adviesrap¬port Theo¬dorus Nie¬meyer (TN).

(1985) Paffen, M.J.A. & Oosterhoff,A. Samenvatting onderzoeksresultaten Project Arbeidsbeleving en ziekteverzuim (uitsluitend bestemd voor de leden van de stuurgroep. Intern rapport T.N.

(1985 Paffen, M.J.A. & Oosterhoff, A. Project Arbeidsbeleving en ziekteverzuim; Resultaten van onderzoek. Intern rapport T.N.

(1983) Paffen, M.J.A., Stoop, L.A.M.,Altena, K. & Kok, G.J. Bevolkingsdeelname aan het proefproject 'Gescheiden inzameling van huisvuil' 81/82. Serie Mi¬lieukundige studies no. 12. Milieu¬kundig Studiecen¬trum Gro¬ningen (203p).

(1983) Paffen, M.J.A., Stoop, L.A.M.,Altena, K. & Kok, G.J. Bevolkingsdeelname aan het proefproject gescheiden inzameling van huisvuil 81-82. Verkorte weergave van het onderzoeks¬rapport. Milieukundig studiecentrum Groningen (17p).

(1983) Paffen, M.J.A. & Stoop, L.A.M. Resultaten gedragswetenschappelijk onderzoek naar de deelname van de bevolking aan het gescheiden inzamelen van huisvuil. In: G. van Bezooyen., Proefproject ge-scheiden inza¬meling van huisvuil Gro¬nin¬gen 81-82, hoofdstuk 6, p.104-159.

Publicaties waaraan vakinhoudelijk meegewerkt

M. Niestadt (2012) Ook zonder overwerken kun je carrière maken, Management Team, mrt.

P. de Kuyper (2008) Zoek zo vlug mogelijk leidinggevende functie. Carrièrekrant UT Nieuws, sept.

R. Hartgens (2008) De personeelsmanager als strateeg. In: Building Innovation. http://www.buildinginnovation.nl/loopbanen:-de-personeelsmanager-als-strateeg

R. Hartgens (2008) Balans werk en leven. In: Building Innovation. http://www.buildinginnovation.nl/loopbanen:-balans-werk-en-leven

R. Hartgens (2007) Laat je baas scoren. In: Building Innovation. http://www.buildinginnovation.nl/Loopbanen:-Laat-je-baas-scoren!

R, Hartgens (2007) Pak die regierol In: Building Innovation. http://www.buildinginnovation.nl/editie/artikel.asp?id={F624C132- 2A1C-49FF-9619-06CB6FCEEAF1}

H.Tolsma (2007) Voor wie wil je werken? Beursgenoteerde bedrijven focussen op financiële resultaten maar bieden ook een goede beloning en uitstekende carrièrekansen. In: Technisch weekblad. April.

R. Hartgens (2007) Wanted Entrepreneurial Leaders. In: Building Innovation. http://www.buildinginnovation.nl/editie/artikel.asp?id={688B7CA0-E560-401B-BDC4-E87976C83EA5} R. Hartgens (2007) Een manager is duurbetaalde smeerolie In: Building Innovation. http://www.buildinginnovation.nl/editie/artikel.asp?id={18E0EC8A- E132-4D28-8288-D95996956A7D}

J.M. Mulder (2004) Carrières kunnen vele kanten op; systematisch beheer van competenties. In: Blad, uitgave CMG/Logica. nr.4, okt.

N. Swierstra (2004) Kan een manager ontworpen worden; goede vraag voor ingenieurs. Opleiding en Carriere, jaargang 3, nr.5.

A. Schutte (2003) Egomarketing; wat kunt u doen om uzelf maximaal te promoten. In: Management Team, 25e jaargang, nr.10, p.47-50.

N. Swierstra (2003) Een manager is zo goed als zijn of haar medewerkers. In: TSM Tribune, maart.

V. Kilian (2003) De wereld is minder grijpbaar; postdoctoraal programma maakt van techneuten sociale leiders. In : HRD Magazine, 3e jaargang, juni. Kluwer.

M. van Duuren (2002) Alleen een rups wordt een vlinder; Pim Paffen brengt ingenieursloopbaan in beeld. UT Nieuws, oct., p.45

E. Loedeman (2002) MD is een proces, geen geïsoleerde activiteit. HRD Magazine, 2e jaargang, oktober, nr.10 Kluwer Bedrijfswetenschappen.

B. Schenkels (2001) 'Het moet vooral klikken. Element, uitgave van ORMIT BV. p.15-17.

R. Buitenhuis (2001) HRD binnen HRM cocktail een ondergeschoven kindje. HRD agazine, nr.1/2, jan/feb.

H. Groot (2000) HRD is veel meer een strategische component dan HRM. HRD Magazine, Samson, dec.

M. Persson (1999) De ingenieur pur sang moet juist niet in het management. Technisch Weekblad, jaargang 30, nov.

M. Persson (1999) Als de ingenieur is uitgeleerd, wil hij gaan managen. Technisch Weekblad, jaargang 30, okt.

G. Kindermans (1999) Techneut aan de top. Interview in: Management; Trends, Tools en Visies. Januari, nr.1.

G. Kinderman (1999) Matige ingenieur met podiumuitstraling gezocht. In: Personeelsmanagement; actualiteiten en achtergronden, februari, p.1-2.

M. Uijland (1998) Het 'softe gedoe' van topmanagers. EZ journaal, Nieuwsblad van het Ministerie van Economische Zaken, 11e jaargang, nr. 29, p.8

M. Arends (1998) Ingenieur wordt topmanager; alleen een larve ontpopt zich tot vlinder. Interview in: ViaVia; magazine van de vereniging van innovatiedeskundigen en adviseurs, jaargang 5, nov, p18-20.

J. Spruit (1998) Ingenieurs aan de top. Intermediair, Economie en Arbeidsmarkt, 34e jaargang, nr.40, 1 okt.

S. Huibers (1998) Weinig ingenieurs halen echte top. In: UT nieuws; weekblad van de Universiteit Twente. P 1 en p 5.

S. Huibers (1998) Jonge ingenieur ziet belang sociale vaardigheden vaak over het hoofd. UT Nieuws, jaargang 33, nr. 28, 16 sept.

P. Klarenbeek (1997) Managers hebben behoefte aan spiegels. MPP Actueel.

A. Steentjes (1997) Persoonlijkheid maakt de manager. Interview in: De ingenieur, nr. 8, pp 7-10

A. Schutte (1997) Geboren leiders; de weg naar de top begint in de wieg. Management-talent gaat over van vader op zoon. Interview in: Intermediair, 33e jaargang, nr. 37, p 141-143.

Withag, J. (1990). Winst en wetenschap. Proefschrift Wageningen.

Veen, P (1982). Mensen in organisaties. v. Loghum Slaterus.