leiderschap1 leiderschap2 leiderschap3

Peergroep counseling

Het doel van peergroep counseling is leren van praktische en dagelijkse kwesties waarmee men als manager geconfronteerd wordt, vaak op het gebied van mensmanagement. Managers brengen eigen cases in, analyseren die met hun peergroep, krijgen adviezen van deze collega's en formuleren een richting voor (nieuwe) actie. Het startpunt voor leiderschapsontwikkeling zijn hier de uitdagingen en moeilijkheden in het dagelijkse werk als manager. Peergroepen helpen om kwesties vanuit meerdere perspectieven te zien en leveren informationele, praktische en emotionele steun aan managers, In een halve dag worden 2 tot 3 cases besproken. Peergroepen stimuleren instrumenteel leren (hoe kwestie op te lossen) en persoonlijk leren (de eigen rol erbij).