leiderschap1 leiderschap2 leiderschap3

Loopbaanontwikkeling

Loopbaan pitstop (1 dag) Workshop

Het doel van deze workshop is reflectie op het werk en de loopbanontwikkeling. Aan de orde komen vragen als: wat zoek ik in mijn werk, hoe zie ik mijn huidige werk en werksituatie, wat geeft energie en wat zorgt voor stress en hoe zou ik mijn loopbaan en mijzelf willen ontwikkelen. De zoektocht naar antwoorden op deze vragen leiden tot een aangescherpt zelfbewustzijn en een persoonlijk ontwikkelplan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn keuzes in de loopbaan, loopbaanontwikkeling, loopbaanmanagement, loopbanen in het management, stress in de werksituatie, omgaan hiermee en richtlijnen voor persoonlijke ontwikkeling. De reflectie op het werk, werksituatie en loopbaanontwikkeling wordt ondersteund door de inzet van enkele zelftests zoals die over de ervaren stress en bronnen van stress in werk en leven. Afgesloten wordt met een persoonlijk ontwikkelplan..

Manager worden (1 dag) Seminar

Manager worden is een ingrijpende loopbaantransitie waar veel professionals (ingenieurs, artsen, juristen) niet echt op voorbereid zijn. Dit seminar verkent deze loopbaanstap in het management en de eisen en uitdagingen in het management loopbaanpad. We bekijken dit voor projectmanagement, functioneel management en algemeen management, Onderwerpen die aan de orde komen zijn de loopbaankeuze voor management, de transitie zelf, de persoonlijke transformatie in deze loopbanen, de kritische rolverwachtingen en vaardigheidseisen, de ervaringen in deze transities en het persoonlijk leren dat plaatsvindt in deze loopbanen. De training combineert korte presentaties met groepsdiscussies en (zelf)tests.

Ondernemer worden (1 dag) Seminar

Het doel van dit seminar is reflectie op de persoonlijke kwaliteiten voor een loopbaan in ondernemerschap. We gaan hier in op de psychologie van de ondernemer. Het seminar verkent de psychologische kenmerken van succesvolle ondernemers en geeft inzicht in het eigen persoonlijke profiel gerelateerd aan zo'n loopbaan. Verder presenteren we modellen over de loopbaan in het ondernemerschap en gaan we in op de determinanten voor succes zoals gevonden in onderzoek. Op basis van die rol- en succesvereisten worden een aantal zelftests uitgevoerd om zelfkennis en zelfreflectie te stimuleren omtrent de eigen kwaliteiten voor ondernemerschap. De zelfkennis wordt vertaald in een ontwikkelplan voor persoonlijke groei voor een loopbaan als ondernemer.