leiderschap1 leiderschap2 leiderschap3

Leiderschapsontwikkeling

Persoonlijk leiderschap (1 dag) Seminar

Dit seminar richt zich op het vergroten van de zelfbewustzijn van de deelnemers en het formuleren van doelen voor persoonlijke ontwikkeling om de eigen effectiviteit als leider te vergroten. Om dat bewustzijn van het eigen management karakter te bevorderen wordt gebruik gemaakt van een aantal (zelf)tests die een spiegel geven van de sterkten en zwakten en voorkeuren en blinde vlekken op leiderschapsgebied. De resultaten uit de tests worden besproken en ingebed in korte presentaties over de achterliggende leiderschapsmodellen. Het seminar legt een basis voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan.

Persoonlijk leiderschap (2 dagen). Seminar/training

Deze module is bij voorkeur te roosteren bij de opstart voor een MD programma., De 2e dag is soortelijk aan het 1 daagse programma. De eerste dag is nu echter een buitenactiviteit. Tijdens deze dag werken de deelnemers in wisselende teams aan een serie opdrachten waarbij iedereen een keer de leider is. Het gedrag van de leider wordt door de teamleden beoordeeld op een reeks van competenties. Feeback van collega's op de leiderschapsvaardigheden is hier het trefwoord. Bij deze twee daagse module wordt de zelfbeoordeling aangevuld met een peerbeoordeling om het zelfbewustzijn over de eigen sterkten en zwakten als (team)leider te vergroten.

Outward bound (team)leiderschap training ( 2,5 dagen) Training Klik hier voor presentatie....

Het doel van deze 'outward bound' training is de effectiviteit van het leidinggeven aan teams te vergroten. De training start bij voorkeur donderdag namiddag en eindigt zaterdagmiddag. De training is georganiseerd rond een variatie aan oefeningen bedoeld om de ontwikkelbehoeften van de deelnemende managers te trainen. De oefeningen worden uitgevoerd in wisselende teams onder het leiderschap van een persoon. Elke deelnemer krijgt verschillende momenten om te oefenen met zijn teamleiderschap en feedback te ontvangen op zijn leiderschapscompetenties. Groei en ontwikkeling op die gebieden wordt gerealiseerd door de ervaring van het leidinggeven zelf, het krijgen van feedback op de eigen leiderschapscompetenties, het observeren van rolmodellen van andere leiders en de gelegenheid het geleerde toe te passen in nieuwe opdrachten. De training wordt uitgevoerd in samenwerking met peter oversteegen (www.peteroversteegen.nl) en hans heyda (www.centurio.nl).

 Leiderschapstheorieën ( 1 dag) Seminar

Dit seminar vindt zijn structuur in de (historische) ontwikkeling in de theorievorming over leiderschap voortgebracht door de organisatiepsychologie.. Een breed set van theorieën en modellen worden gepresenteerd én de zelfkennis wordt gestimuleerd over de eigen stijl en capaciteiten op het gebied van leiderschap tegen de achtergrond van deze raamwerken. De aandacht gaat uit naar modellen over taak- en persoonsgericht leidinggeven, situationeel leidinggeven, coachend leiderschap en transformationeel leiderschap. Het doel van het seminar is het zelfbewustzijn over de eigen leiderschapsvaardigheden te stimuleren en doelen te formulieren om de eigen effectiviteit als leider te vergroten. Presentaties over de leiderschapsmodellen worden gecombineerd met zelftests, groepsdiscussies en oefeningen.

 Coachend leiderschap (1 dag) Training

Het doel van deze training is de coachvaardigheden van managers te ontwikkelen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de attitudevereisten, methoden en technieken van het coachen, basis gespreksvaardigheden van de coach en de kunst van het confronterend coachen. Gerelateerde onderwerpen die aandacht krijgen zijn motivatie, gedragsverandering, werken met doelstellingen en prestatiemanagement. Een belangrijk ingrediënt van de training is een praktisch model voor het voeren van coachgesprekken. De deelnemers worden getraind in het toepassen van het model en krijgen feedback op hun vaardigheden in het coachen van mensen. Het programma bestaat uit presentaties, oefeningen en groepsdiscussies en bevordert ontwikkeling door de feedback van collega's op het gedrag als coachend leider.

Transformationeel leiderschap (1dag) Training

Het doel van deze dag is het ontwikkelen van de transformationele leiderschapsvaardigheden van managers. De training richt zich op vaardigheden in het inspirerend motiveren, intellectueel stimuleren en individuele betrokkenheid tonen en als persoon invloed krijgen, bekend als het 4 I model van transformationeel leiderschap. Deelnemers worden getraind om voor publiek te spreken met logos, pathos en ethos, getraind in het stimuleren van een innovatieve, creatieve lerende cultuur middels een aantal technieken en te zorgen voor de groei en het welzijn van medewerkers door het tonen van persoonlijke betrokkenheid. Onze persoonlijke bagage die motivatie bij volgers oproept wordt eveneens onderzocht. De training is opgebouwd rond een aantal oefeningen en het krijgen van feedback op de eigen vaardigheden als transformationeel leider.